Alcohol schenken tijdens bijzonder evenement (art. 35)

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om een ontheffing te krijgen:

 • Er is sprake van een tijdelijk en bijzonder evenement. De ontheffing kunt u aanvragen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.
 • De ontheffing geldt voor zwak alcoholhoudende drank. Dit is drank met daarin 15% of minder alcohol. Het schenken van sterkere drank of mixdrankjes mag alleen met een drank- en horecavergunning.
 • De verantwoordelijke heeft een diploma sociale hygiëne.
 • De verantwoordelijke is minstens 21 jaar.
 • De verantwoordelijke is persoonlijk op genoemde locatie aanwezig.
 • De verantwoordelijke staat niet onder curatele of is uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet.
 • De drank wordt ter plaatse genuttigd.
 • Bij de plaats waar de drank wordt verstrekt staat duidelijk leesbaar en zichtbaar dat aan personen jonger dan 18 jaar geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt.
 • Barmedewerkers zijn verplicht aan de hand van een leeftijdsdocument vast te stellen of de koper van alcoholhoudende drank de vereiste leeftijd heeft als deze daaraan niet onmiskenbaar voldoet.
 • Personen jonger dan 18 jaar mogen tijdens het verstrekken van zwak alcoholische drank geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruik wordt gemaakt.
 • Dronken personen of personen die door hun gedrag aanstoot geven worden geweerd of verwijderd.
 • Gedurende de tijd dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt zijn er voor het publiek steeds alcoholvrije dranken verkrijgbaar.

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 47,70 (spoed € 95,40) (2021).