Evenementen

Wilt u een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor vaak een evenementenvergunning nodig.

COVID-19 (corona)

De meeste evenementen zijn op dit moment verboden. Uitgezonderd zijn:

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
  • Warenmarkten voor eerste levensbehoeften.

Is het organiseren van een evenement straks wel weer mogelijk? Dan zult u bij de aanvraag ook een COVID-19 plan van aanpak moeten indienen. Dit mag een apart plan zijn of een onderdeel vormen van het veiligheidsplan. In dit plan staat hoe er invulling wordt gegeven aan de algemene regels. Verder wordt aangegeven welke maatregelen de organisatie treft om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

Regels voor evenementen

In onze gemeente worden elk jaar veel evenementen georganiseerd. Sommige evenementen zijn groot, maar er zijn ook evenementen die alleen gemeld hoeven worden, omdat ze weinig overlast geven. Er komt veel kijken bij het organiseren van een evenement. Wij hebben dat allemaal opgenomen in 'Regels voor evenementen'. Er staat een handig stroomschema in. U kunt daardoor zien welke vergunning u nodig heeft. De procedures staan beschreven en u vindt er ook alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn. En verder allemaal zaken waar u rekening mee moet houden als u een evenement organiseert. 

Welke evenementen kennen wij?

Bijzonderheden

Hier kunt u de noodverordening raadplegen , zoals die geldt per 1 juli 2020.