Evenementen

Wilt u een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement organiseren? Dan heeft u daarvoor vaak een evenementenvergunning nodig.

COVID-19 (corona)

Vanaf 1 juli 2020 is het weer mogelijk om evenementen te organiseren.  Het coronavirus is echter nog niet weg. Daarom blijven de landelijke geldende regels ook tijdens evenementen van kracht (1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, vaak handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog). Verder geldt de noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG).

Organiseert u een evenement waarvoor een vergunning nodig is? Dan moet u bij de aanvraag ook een COVID-19 plan van aanpak indienen. Dit mag een apart plan zijn of een onderdeel vormen van het veiligheidsplan. In dit plan staat hoe er invulling wordt gegeven aan de algemene regels. Verder wordt aangegeven welke maatregelen de organisatie treft om het risico tot een aanvaardbaar niveau te brengen.

In onze gemeente worden elk jaar veel evenementen georganiseerd. Sommige evenementen zijn groot, maar er zijn ook evenementen die alleen gemeld hoeven worden, omdat ze weinig overlast geven. 

Welke evenementen kennen wij?

Bijzonderheden

Hier kunt u de noodverordening raadplegen , zoals die geldt per 1 juli 2020.