Meldingsplichtige evenementen

Sommige evenementen zijn relatief klein, maken weinig geluid en gebruiken weinig van de openbare ruimte, zoals wegen of pleinen. Ze geven weinig tot geen overlast voor de leefomgeving. Te denken valt aan buurtfeestjes en dergelijke. De volgende activiteiten zijn in ieder geval meldingsplichtig:

  • wedstrijden en spelactiviteiten van (sport)verenigingen die niet als normaal zijn aan te merken;
  • rondgangen, serenades die geen deel uitmaken van een grootschalig evenement (onder grootschalig evenement worden onder andere de volksfeesten en carnavalsoptochten verstaan);
  • wandel- en fietsactiviteiten;
  • kaartleesritten/ oriënteringsritten;
  • activiteiten die de sfeer verbeteren binnen een winkelgebied (springkussen, kleine draaimolens en dergelijke);  
  • verenigingsfeesten, buurtfeesten en schuttersfeesten waarbij geen openbare wegen worden afgesloten of een tent wordt geplaatst voor maximaal 150.

Melding

Een melding doet u minimaal 3 weken voor het evenement.
Verder moet u met het volgende rekening houden:

  • Muziek moet om 24.00 uur stoppen.
  • Afzetmateriaal moet u zelf halen en plaatsen.

Verder geven wij tips voor het gebruik van kleine tenten en de inzet van eventuele verkeersregelaars.

Kosten

Er zijn geen kosten voor een meldingsplichtig evenement.