Huis-aan-huis acties, collectes en kledinginzamelingen

Wilt u geld of goederen inzamelen voor het goede doel? Dan heeft u een vergunning van de gemeente nodig, tenzij er sprake is van een inzameling in besloten kring. Ook voor het verkopen van bijvoorbeeld worst of erwtensoep voor het goede doel heeft u een vergunning nodig.

Nadere regels voor collectes, acties en kledinginzamelingen

De druk op het collecteplan is groot. In deze nadere regels is vastgelegd dat:

  • inwoners maximaal 2x in de week iemand aan de deur kunnen krijgen voor het goede doel;
  • er maximaal 1 week kan worden gecollecteerd of ingezameld;
  • ook wervingsacties een vergunning nodig hebben.

Meer info: Nadere regels voor collectes, acties en kledinginzamelingen

Collecte door een plaatselijke instelling

Wilt u als plaatselijke instelling een collecte organiseren? Dan kunt u een vergunning krijgen voor de duur van een week.

Let op:

  • U moet in onze gemeente gevestigd zijn of er moet een relatie bestaan tussen het bestedingsdoel en de gemeente Berkelland
  • De opbrengst moet geheel of ten dele bestemd zijn voor een liefdadig of idëel doel of sociaal belang
  • Er kan alleen gecollecteerd worden als er geen vergunning is verleend aan een landelijke instelling.
  • U moet financiële verantwoording over de gevoerde inzameling kunnen overleggen.

Huis-aan-huisactie

Voor een huis-aan-huisactie gelden de volgende regels:

  • huis-aan-huisacties worden alleen door plaatselijke instellingen georganiseerd;
  • een huis-aan-huisactie mag zowel in als buiten de vrije periode plaatsvinden en kan samenvallen met een collecte;
  • er mag maximaal één huis-aan-huisactie per kern per week plaatsvinden.

Kledinginzamelende instellingen

Per jaar wordt aan 4 kledinginzamelende instellingen bij toerbeurt een vergunning gegeven. Elk kwartaal is er een kledinginzameling.

De kledinginzamelende instelling is in het bezit van een CBF-Erkenning.

Collecterooster

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wijst het CBF aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toe. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren.

Wervingsrooster

Op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving staat ook het zogenaamde wervingsrooster. In dit rooster is te zien wanneer u landelijke donateurs aan de deur kunt verwachten. In het rooster staan alleen goede doelen met een CBF-Erkenning, zodat u zeker weet dat de donatie goed terechtkomt.

Kosten

Geen