Verkeersmaatregelen voor gemeentelijke wegen

Moet u voor bepaalde werkzaamheden of evenementen gebruikmaken van de openbare ruimte of weg en kunt u zich dan niet aan de verkeersregels houden? Neem dan contact op met de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke verkeersmaatregelen genomen moeten worden.

Kosten

De kosten voor een ontheffing zijn € 23,90 (2021).

Bijzonderheden

Wilt u, bijvoorbeeld voor een verbouwing of verhuizing, de weg of een parkeervak tijdelijk (deels) afsluiten? Dan kunt u dat digitaal aanvragen (voorwerpen plaatsen op de openbare grond).

Aanvragen

U kunt een tijdelijke verkeersmaatregel voor gemeentelijke wegen aanvragen bij de gemeente. De aanvraag bevat minimaal:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager;
  • Omschrijving van de activiteiten waarvoor u de maatregel aanvraagt;
  • Begin- en einddatum van de periode waarin u de maatregel aanvraagt;
  • Beschrijving en tekening van de aangevraagde maatregel(en), waarbij u aangeeft welk bedrijf of organisatie welke maatregel uitvoert.

Als de maatregel langer duurt dan 4 maanden moet er een verkeersbesluit genomen worden, waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.