Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Verkoop en opslag van vuurwerk

De verkoop en opslag van vuurwerk geeft risico op ontploffing en is daardoor een gevaar voor de omgeving. Wilt u als ondernemer consumentenvuurwerk verkopen en opslaan? Dan heeft u meestal toestemming nodig van de gemeente.

Let op: de regels zijn op dit moment aan verandering onderhevig. Vanaf de jaarwisseling 2020-2021 mag er geen categorie F3 vuurwerk aan consumenten verkocht of ter beschikking gesteld worden.

Vuurwerk verkopen

  • U mag alleen vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar.
  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.
  • Op ieder vuurwerkproduct moet een duidelijke, Nederlandstalige gebruiksaanwijzing staan.

Vuurwerk opslaan

  • De meldingsplicht geldt als u binnen uw bedrijf minimaal 10 kilogram en maximaal 1000 kilogram consumentenvuurwerk wilt opslaan.
  • Voor het opslaan van meer dan 1000 kilogram tot een maximum van 10.000 kilogram consumentenvuurwerk is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.
  • Voor het opslaan van meer dan 10.000 kilogram consumentenvuurwerk moet u een omgevingsvergunning bij de provincie aanvragen.

Melding doen of vergunning aanvragen

Controleer of u een omgevingsvergunning moet aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook direct de vergunning aanvragen als dat nodig is. Log in via eHerkenning. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u via het omgevingsloket een melding aan de gemeente doen.

U krijgt schriftelijk antwoord van de gemeente, provincie, het waterschap of de rijksoverheid. De inhoud van uw aanvraag of melding bepaalt welke instantie u antwoordt. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Vuurwerk verkopen en opslaan

Vuurwerk kopen en afsteken