Vuurwerk afsteken

U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur ’s nachts. Op andere tijden is het verboden.

Advies

Wij advieseren het om géén vuurwerk af te steken in de directe omgeving van een dierenpension of -asiel.

Winkel

Het vuurwerk moet afkomstig zijn uit een winkel die beschikt over de juiste en geldige (milieu)vergunningen voor de opslag en het bewerken van vuurwerk.

Vuurwerk buiten de genoemde tijden, professioneel of grote hoeveelheden

Wilt u als bedrijf vuurwerk afsteken buiten de genoemde tijden, professioneel of in grote hoeveelheden? Dan heeft u een vergunning nodig. Neem contact op met de provincie voor de vergunning(svoorwaarden).

Meer informatie: Website brandweer

Carbidschieten

Het carbidschieten mag als:

  1. het vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
  2. het plaats vindt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van gebouwen;
  3. het vrijschootsveld tenminste 75 meter bedraagt en binnen dit schootsveld bevindt zich geen publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;
  4. het carbidschieten door een volwassene gebeurt die alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen neemt om elk gevaar voor mens en dier te voorkomen.