Vuurwerk en carbid

Oudejaarsvuurwerk is verboden tijdens oud en nieuw 2020-2021. U mag het niet verkopen of afsteken. Dit verbod geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks verkocht werd op de 3 dagen voor oud en nieuw. Dit is omdat de druk op ziekenhuizen, huisartsenposten en handhavers door corona heel hoog is. Sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan.

Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan

Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 mag u wel klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten afsteken (categorie F1). Dit mag iedereen die ouder is dan 12 jaar het hele jaar door kopen en afsteken. Dit vuurwerk wordt ook onterecht kindervuurwerk genoemd. Het is het minst gevaarlijke vuurwerk, maar toch gebeuren er regelmatig ongelukken mee. Sterretjes kunnen bijvoorbeeld brandwonden veroorzaken omdat ze meer dan 1000 graden heet kunnen worden. Draag daarom altijd een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand. 

Carbidschieten

Het carbidschieten mag als:

  1. het vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur;
  2. het plaats vindt buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste 100 meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren verblijven;
  3. het schootsveld tenminste 100 meter bedraagt;
  4. in dit schootsveld geen toeschouwers of andere personen zijn;
  5. in het schootsveld geen openbare wegen of paden liggen;
  6. degene die met carbid schiet is niet onder invloed van alcohol en drugs. Hij/zij neemt alle mogelijke maatregelen om gevaar voor mens en dier te voorkomen. Als er sprake is van carbid schieten door een persoon onder de achttien jaar is er een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet onder invloed van alcohol en drugs is. Deze persoon is altijd in staat om aanwijzingen te geven aan de carbidschieter en kan zijn handelingen altijd verhinderen;
  7. als we ons houden aan alle coronamaatregelen uit de noodverordening waaronder de groepsgrootte. We houden 1,5 meter afstand van mensen die niet tot ons huishouden behoren.