Straatvegen

Voor de verkeersveiligheid, afwatering van hemelwater en het voorkomen van onkruid voert de gemeente veegwerkzaamheden uit. De centrumgebieden van Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede worden elke week geveegd  en de klein kernen 1 x in de 6 weken door onze buitendienst.

Beeldkwaliteit

De wijken en industrieterreinen worden geveegd door onze aannemer Hacron. Voorheen werd met een frequentie van 1 x in de zes weken geveegd. Tegenwoordig werken we met beeldkwaliteit. Dit houdt in dat de aannemer zelf mag bepalen of er geveegd moet worden. Wij monitoren dit aan de hand van een 6 wekelijkse schouw.

Melding

Mocht er bij u in de straat niet goed geveegd zijn, dan kunt u hiervan melding maken (linkje MOR) en zorgen wij ervoor dat er geveegd wordt.