Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Kiezerspas

Als u bij de Provinciale-staten verkiezing elders in de provincie wilt stemmen of bij de Tweede Kamer verkiezing en de verkiezing van het Europees Parlement elders in het land wilt stemmen, dan kunt u bij uw gemeente uw stempas omruilen voor een kiezerspas waarmee u buiten de gemeentegrens mag stemmen.

Voorwaarden

Kiezerspas

Een kiezerspas is een stempas met aan de achterkant een gemeentestempel en een handtekening van de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven. Kiezerspassen worden kosteloos verstrekt. 

U komt voor een kiezerspas in aanmerking als u:

  • als kiezer staat geregistreerd;
  • nog geen schriftelijk verzoek heeft ingediend om bij volmacht of per brief te stemmen.

Dit geldt bij alle verkiezingen met uitzondering van gemeenteraadsverkiezingen. Dan is stemmen in een andere gemeente namelijk niet mogelijk.

Stempas

Met een stempas mag u in elk stembureau stemmen binnen de gemeente waar u ingeschreven staat. U krijgt de stempas thuisgestuurd uiterlijk veertien dagen voor een verkiezing. U kunt iemand machtigen om voor u stemmen.

Kiezerspas

U moet een kiezerspas aanvragen als u in een andere gemeente wilt gaan stemmen dan waar u staat ingeschreven. U mag dan stemmen in het hele gebied waarvoor de verkiezingen gelden. In de hele provincie voor Provinciale verkiezingen en in het hele land voor Tweede Kamerverkiezingen en Europese verkiezingen. Voor gemeenteraadverkiezingen geldt de kiezerspas niet.

U kunt een kiezerspas op twee manieren aanvragen:

  • aan de balie van de publiekswinkel
  • schriftelijk

Aanvraag aan de balie

U vraagt de kiezerspas persoonlijk aan bij de balie van de publiekswinkel. U neemt mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • indien u al een stempas hebt ontvangen, neemt u deze mee.
  • Een mondelinge aanvraag kan tot één dag voor de stemming 12.00 uur worden ingediend.

Schriftelijke aanvraag

Voor het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas moet u een formulier (Model K6) invullen. Dit formulier kunt u afhalen bij de balie van de publiekswinkel. Ook kunt u dit formulier hier downloaden.

Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 5 dagen voor de stemming zijn ontvangen. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond. Indien u al een stempas hebt ontvangen, stuurt u deze mee.

Hoe lang duurt het?

De kiezerspas wordt u zo spoedig mogelijk na een persoonlijk of schriftelijk verzoek toegestuurd.