Machtiging

Iedereen van 18 jaar of ouder mag stemmen. Bij verkiezingen krijgt u een stempas thuisgestuurd. U kunt zelf bepalen bij welk stembureau binnen de gemeente u gaat stemmen. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Stemmen buiten uw gemeente met kiezerspas

Wilt u in een stembureau buiten uw gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt de kiezerspas aanvragen bij de gemeente.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

Onderhandse volmacht

U kunt iemand ´onderhands machtigen´. Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde mede-ondertekenen en geeft vervolgens de pas aan hem of haar mee. Deze persoon moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij laten zien aan het stembureau.

Schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag. U hoeft niet te wachten tot u uw stempas heeft. U kunt hiermee een schriftelijke volmacht verlenen aan iemand in het hele gebied waar de verkiezing voor geldt. Voor de Tweede Kamerverkiezing en de verkiezingen van het Europees Parlement is dit Nederland, voor de Provinciale Statenverkiezing de provincie waarin u woont, voor de gemeenteraadsverkiezing de betreffende gemeente. Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Op het moment dat de aanvraag is goedgekeurd (maar niet eerder dan de dag van kandidaatstelling) ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij of zij uw stem kan uitbrengen.

Hulp bij het uitbrengen van uw stem

Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf te stemmen? Dan kunt u geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem. Overleg dit van tevoren met de voorzitter van het stembureau.

Stempas niet ontvangen of verloren?

Als u geen stempas heeft ontvangen of u bent de stempas verloren, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Werken op een stembureau

Wilt u op een stembureau werken als stembureaulid? Neem dan contact op met de gemeente. Als stembureaulid ontvangt u een vergoeding.

Meer informatie