Ondersteuningsverklaring afleggen

Een politieke partij of groepering die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:
• Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
• Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald
• Deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding)

U mag een ondersteuningsverklaring afleggen als:
• de partij meedoet aan de verkiezingen en
• u mag stemmen voor de verkiezing waaraan de partij meedoet.
U kunt maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen.

Voor het afleggen van de ondersteuningsverklaring kunt u een afspraak maken bij de gemeente. 
Wij werken op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens openingstijden bellen met 0545-250 250. 

U dient dan het volgende mee te nemen naar uw afspraak:
• Een geldig identiteitsbewijs
• Het ingevulde, niet getekende formulier (Model H4, te verkrijgen bij de politieke partij)
U ondertekent het formulier waar de ambtenaar bij is.

Termijn
Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021.

Klik hier om naar de Kieswet te gaan