Stembureau, werken bij

Wilt u op een stembureau werken als stembureaulid? Geef u dan op. Als u als stembureaulid wordt ingezet, krijgt u daarvoor een vergoeding.

 

Belangrijke bijdrage

Als stembureaulid kunt u er voor zorgen dat kiezers een stem kunnen uitbrengen bij een verkiezing in een van de vele stembureaus. Maar u doet meer. Na het sluiten van de stembureaus telt u de uitgebrachte stemmen. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de verwerking van de uitgebrachte stemmen tot de verkiezingsuitslag.