Vluchtelingen

Informatiepagina over vluchtelingen in Berkelland

Op deze informatiepagina vindt u onder andere nieuws, interviews en achtergronden over vluchtelingen in Berkelland.

De gemeente Berkelland heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, een taakstelling voor de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). De nieuwe inwoners van Berkelland wonen verspreid over de kernen van de gemeente. De eerste maanden worden de statushouders begeleid door de professionals, maatjes en taalmaatjes. De gemeente Berkelland heeft het programma 'Meedoen in Berkelland' met activiteiten gericht op integratie en participatie.

Tot januari 2017 bood het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Berkelland opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv-ers) op de Leo Campus in Borculo. Deze locatie is nu gesloten. Er is nog wel kleinschalige huisvesting van amv-jongeren in Haarlo en Neede.