4 juli bijeenkomst cultuursensitief werken

Werk jij als professional met vluchtelingen? Werk je in de zorg en ondersteuning van statushouders, als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, medewerker wijkteam/sociaal team, WMO-consulent, medewerker GGZ, huisarts, tandarts, verloskundige, kraamverzorger, jeugdarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige? Dan is de bijeenkomst ‘cultuursensitief werken’ iets voor jou! Nu in Berkelland!

Moslimvrouw voert kind op haar arm

Werk jij als professional met vluchtelingen? Werk je in de zorg en ondersteuning van statushouders, als bijvoorbeeld maatschappelijk werker, medewerker wijkteam/sociaal team, WMO-consulent, medewerker GGZ, huisarts, tandarts, verloskundige, kraamverzorger, jeugdarts, welzijnswerker of wijkverpleegkundige? Dan is de bijeenkomst ‘cultuursensitief werken’ iets voor jou! Nu in Berkelland!

Wanneer en waar?

DATUM:          woensdag 4 juli 2018

PLAATS:         Gemeentehuis Berkelland, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo

TIJD:               17.15 - 22.00 uur

Programma

17.15 – 17.30 : Inloop met koffie en thee

17.30 – 17.45 : Opening - welkom

17.45 – 18.45 : Cultuursensitief werken: hoe stem je je hulp goed af op mensen met een andere culturele achtergrond dan jijzelf? Züleyha Sahin – bureau De Mix

18.45 – 19.20 : Pauze en eten

19.20 -  21.55 : Workshopronde 1 en Workshopronde 2

A. Cultuursensitief werken: casebespreking en vragen:  door Züleyha Sahin, bureau De Mix

B.  Signalering van problemen en trauma en wat dan?: door Réka Incze, Spectrum en Mete Sabanoglu, GGNet

C.  Mijn cliënt/patiënt is Eritreeër: wat belangrijk is te weten: door Musie Sium, tolk

D. Van de hoed en de rand: asielzoeker, statushouder, route en gezondheid: door Vluchtelingenwerk

E. Ouders en hun kind: hoe bij problemen in gesprek gaan: door Sunay Nuraydin, GGD NOG

21.55 – 22.00 : Afronding

Organisatie

De gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk bieden samen met regionale instellingen en het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) deze bijeenkomst aan.

Opgave

 e-mail: secretariaat.ggdnog@ggdnog.nl. Graag met vermelding van uw naam, functie, organisatie, top 3 workshopvoorkeuren en eventuele dieetwensen.

Meer informatie

Cobi Izeboud, Regiocoördinator Noord- en Oost-Gelderland Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders OTAV, telefoon 088 - 443 32 15.