Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

  • Maak uw woonwensen kenbaar

    07 augustus 2020

    Wilt u graag verhuizen? Of wilt u juist uw huidige woning aanpassen? Wij horen graag wat uw woonwensen zijn. Tot en met 6 september kunt u hierover een enquête invullen. De enquête is met name gericht op woonwensen in de grote kernen, maar u kunt ook woonwensen voor de kleine kernen of het buitengebied aangeven. Op basis van de uitkomsten gaan we verder aan de slag met het realiseren van nieuwbouw en acties om bestaande woningen te verbeteren.