Wonen, (ver)bouwen en verhuizen

  • Asbestdaken in Berkelland

    09 februari 2021

    Let op: deze informatie is speciaal opgesteld voor asbestdaken die in direct contact staan met weer en wind. Overige asbest waaronder asbest aan de binnenkant van een gebouw (zoals bijvoorbeeld een asbest dakbeschot of losse stukken asbestafval) valt hier dus niet onder.

  • Nieuw woningbouwinitiatief

    25 maart 2021

    Heeft u een initiatief, bijvoorbeeld om een woning te bouwen of te splitsen of vastgoed geschikt te maken voor wonen? Dan doorloopt u onderstaande stappen.