Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ingediende bouwplannen inzien

Wilt u ingediende bouwplannen inzien? Bijvoorbeeld omdat u uw visie wilt inbrengen op het bouwplan? Dan kunt u de plannen bij de gemeente inzien, dagelijks tussen 8.30 en 12.30 uur.

Behandeling bouwplannen

Ingediende bouwplannen worden, afhankelijk van het  bouwplan en van de vraag of het plan past binnen het bestemmingsplan, behandeld volgens een bepaalde, vastgestelde procedure. Tijdens deze procedure en de daarvoor vastgestelde termijnen, kunt u uw zienswijze of uw inspraakreactie indienen.

Bouwaanvragen gepubliceerd

Volgens de Woningwet moet de gemeente alle bouwaanvragen publiceren. Bijvoorbeeld in een dag- of weekblad. In deze publicaties leest u in welke fase de bouwaanvraag zich bevindt, hoe lang de bouwaanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft.

Vragen

Voor meer informatie over ingediende bouwplannen kunt u contact opnemen met de gemeente.