Noordijk (Vonderman Zuid)

De gemeente biedt kavels te koop aan ten zuiden van de kern Noordijk, namelijk in Vonderman-Zuid. Op dit terrein kunnen maximaal 9 woningen gerealiseerd worden waarvan er nog 4 beschikbaar zijn. De beschikbare kavels zijn zowel kavels voor vrijstaande woningen als twee-onder-een-kap woningen. De oppervlakten variëren van ca. 275 m² tot 571 m².

Het plangebied ligt op de grens van bebouwd gebied naar landelijk gebied. De bouwlocatie wordt aan de oost- en zuidzijde begrensd door cultuurgronden en aan de west- en noordzijde door woningen aan de Hilversweg en het Vonderman.

Verkavelingskaart

Op dit moment zijn alle kavels gereserveerd. 

Reservering en verkoop

Reservering van grond is mogelijk als een kandidaat-koper zijn belangstelling duidelijk weet te maken. Een reservering geldt in beginsel voor de duur van twee maanden en wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd aan de houder. Verlenging van reservering voor twee maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Aan een reservering zijn geen kosten verbonden.

Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Contact

Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deze bouwkavel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gebied via 0545 - 250 250.

Relevante downloads: