Rietmolen (Olland-Noord)

2 december 2020

Ten noorden van de kern Rietmolen, in Olland-Noord, worden kavels te koop aangeboden door de gemeente Berkelland. Olland-Noord is enkele jaren geleden bouwrijp gemaakt. Er zijn op dit moment nog 2 kavels te koop: kavel 1 (circa 488m²) en kavel D (circa 532 m²). 
Het plangebied ligt op de grens van bebouwd gebied naar landelijk gebied. De bouwlocatie wordt aan de noord- en westzijde begrensd door cultuurgrond en aan de oost- en zuidzijde door woningbouw van de kern Rietmolen. Het plangebied Olland Noord is onderdeel van het bestemmingsplan Rietmolen, Dorp 2011. Aan de nieuwe straat in het gebied Olland-Noord is de naam “De Mölle” toegekend. Op onderstaande tekening is het plangebied weergegeven.

Kavel 1 en kavel D zijn op dit moment gereserveerd. 
rietmolen

Reservering en verkoop

Reservering van grond is mogelijk als een kandidaat-koper zijn belangstelling duidelijk weet te maken. Een reservering geldt in beginsel voor de duur van twee maanden en wordt door de gemeente schriftelijk bevestigd aan de houder. Verlenging van reservering voor twee maanden is mogelijk. De houder van de reservering moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat concrete acties plaatsvinden die kunnen leiden tot koop en bebouwing van de gereserveerde kavel. Aan een reservering zijn geen kosten verbonden.
Een besluit tot koop van een kavel moet schriftelijk aan de gemeente worden gemeld. Dit zal bij de gemeente leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst. Na de ondertekening door de koper en verkoper biedt de gemeente de koopovereenkomst aan bij een notaris met het doel de akte van levering te regelen.

Contact

Onderaan deze pagina kunt u meer informatie downloaden over deze bouwkavel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gebied via 0545 - 250 250.