Maak uw woonwensen kenbaar

Wilt u graag verhuizen? Of wilt u juist uw huidige woning aanpassen? Wij horen graag wat uw woonwensen zijn. Tot en met 6 september kunt u hierover een enquête invullen. De enquête is met name gericht op woonwensen in de grote kernen, maar u kunt ook woonwensen voor de kleine kernen of het buitengebied aangeven. Op basis van de uitkomsten gaan we verder aan de slag met het realiseren van nieuwbouw en acties om bestaande woningen te verbeteren.

Klik hier om naar de enquête te gaan. 

Verschillende inwoners en mensen van buiten de gemeente die een woning zoeken in Berkelland kunnen niet de woning vinden die ze zoeken. Elke nieuwe woning moet zo goed mogelijk invulling geven aan een concrete woningbehoefte. Daarom doen we onderzoek. Dat hebben we eerder gedaan voor de kleine kernen. Na de goede ervaringen hiermee is besloten ook de woonbehoefte te onderzoeken in de grote kernen. Zo kunnen we nieuwbouw zo goed mogelijk laten aansluiten op uw wensen. 

Speciale aandacht
Momenteel is het vooral voor starters en senioren moeilijk om een geschikte woning te vinden. Deze groepen vragen we specifiek om te reageren. Het is voor ons belangrijk de daadwerkelijke behoefte aan geschikte (nieuwbouw)woningen in kaart te brengen. Ook van mensen die nu buiten Berkelland wonen en hiernaartoe willen verhuizen of willen terugkeren, horen wij graag waar zij behoefte aan hebben.

Vragenlijst digitaal invullen
Het invullen van de enquête kan digitaal via deze link. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Heeft u vragen over de enquête of wilt u het graag op papier ontvangen, bel dan met de gemeente op 0545-250 250. 

Vervolg
Vanaf het najaar organiseren we inloopbijeenkomsten in de 4 grote kernen. Dan kunt u met de gemeente verder in gesprek over uw woonwensen. Daarnaast houden we een aantal verdiepende themagesprekken, bijvoorbeeld met mensen die in Berkelland willen komen wonen of inwoners die een vergelijkbare woonwens hebben. Als u uw contactgegevens achterlaat bij het invullen van de enquête, houden we u op de hoogte. Ook publiceren we in het najaar de algemene resultaten van de enquête.