Start bouw- en sloopwerkzaamheden

U hebt van de gemeente een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of slopen ontvangen. Als u gaat bouwen of slopen dan moet u aan ons doorgeven hoe ver u er mee bent. Dit kan gaan om de volgende stappen:

  • Start/uitzetten bouw
  • Beton storten en controle wapening
  • Starten sloop
  • Bouw gereed
  • Sloop gereed

U kunt melden op de volgende manieren:

  • Telefonisch:

    Tijdens kantoruren kunt u natuurlijk ook telefonisch (0545-250 250) uw melding doorgeven.

Melding doen

U kunt melding doen:

  • via het online formulier;
  • via het centrale telefoonnummer van de gemeente.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.