Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Uitrit of inrit

Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. In sommige gevallen is het nodig dat de stoep wordt verlaagd. Het kan ook zijn dat er een lantaarnpaal moet worden verplaatst of dat er een boom moet worden gekapt.

Kosten

Voor een inrit binnen de bebouwde kom worden in 2019 naast de vaste leges van 146,-- euro ook aanlegkosten in rekening gebracht. De aanlegkosten (manuren en materiaal) zijn afhankelijk van de breedte van een inrit. De aanlegkosten voor een standaard inrit van 3 meter breed zijn 450,- euro. Voor iedere meter breder wordt 150,- euro extra in rekening gebracht. De totale kosten, leges en aanlegkosten, voor een standaard inrit van 3 meter breed bedragen dus 592,60 euro.
Deze totale kosten kunnen nog verder oplopen als er bijvoorbeeld een lichtmast moet worden verplaatst. De aanleg van een inrit binnen de bebouwde kom gebeurt altijd door de gemeente.

Voor een inrit buiten de bebouwde kom worden alleen de vaste leges van 146,-- euro in rekening gebracht. De aanvrager mag een inrit buiten de bebouwde kom in eigen beheer aanleggen. Hieraan worden door de gemeente voorwaarden verbonden.

Aanvragen

U kunt via de ‘vergunningcheck’ op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Weigeringsgronden omgevingsvergunning

De gemeente kan een omgevingsvergunning voor een uit- of inrit weigeren in het belang van:

  • De bruikbaarheid van de weg;
  • Het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
  • De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  • De bescherming van de groenvoorziening in de gemeente.