Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Briefadres

U kunt een briefadres aanvragen als u (nog) geen (vast) woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen.

Aanvraag

Het aanvragen van een briefadres moet persoonlijk gebeuren in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken. Om een briefadres aan te vragen moet u het formulier Aangifte briefadres downloaden, invullen, ondertekenen en meenemen.

U neemt verder mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart);
  • een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig hebt (vragenlijst aanvrager briefadres);
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (briefadresgever);
  • een (kopie van het) legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

U moet wel zelf de adreswijziging bij PostNL melden voor de juiste postbezorging. Verder moet u uw briefadres wel zelf doorgeven aan alle andere instanties.

Afspraak maken

Gevolgen briefadres voor huidige bewoners

Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres. Als u als briefadresgever twijfelt over eventuele gevolgen, bijvoorbeeld voor uw uitkering of huurtoeslag, dan kunt u het beste advies inwinnen bij de desbetreffende instantie voordat u toestemming verleent.

Vragen

Voor meer informatie over het briefadres kunt u contact opnemen met de gemeente.