Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Verhuizen binnen Berkelland

Gaat u verhuizen binnen Berkelland? Geef dit dan binnen 5 dagen ná of maximaal 4 weken vóór de verhuizing aan ons door. U kunt iemand machtigen om dit voor u te doen.

Wat moet ik meenemen als ik naar het gemeentehuis kom?

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening;
  • Als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming met kopie van zijn of haar geldige legitimatiebewijs.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf;
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont;
  • Ouder voor een inwonend kind;
  • Meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont;
  • Curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden.