Versnelde vergunning

Eenvoudige bouwwerken binnen 1 week

Algemeen

Dit geldt voor schuttingen (erf- of perceelsafscheidingen), dakkapellen en erkers binnen de bebouwde kom in alle kernen. Bepaalde woongebieden die nog in ontwikkeling zijn en waarvoor een beeldkwaliteitsplan geldt vallen hier niet onder.

Om in aanmerking te komen voor een versnelde vergunning moet uw aanvraag aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden hierna per bouwwerk aangegeven.

Schuttingen ( Erf- of perceelafscheidingen)

Doel: een open, vriendelijke en groene uitstraling

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • meer dan 50 % open
 • groen (beplanting)
 • duurzaam (geen rietmatten, kunststof, golfplaat of damwand)
 • onopvallende kleur (naturel hout of donkere tinten)
 • gebruik beton of staal ondergeschikt
 • maximaal 2 meter hoog

Plaatje van kavels met erfafscheiding Foto van voorbeelden

Foto van verschillende erfafscheidingen

Erkers (in naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevels)

Doel: ondergeschikt en passend bij architectuur

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • breedte maximaal 50 % van gevelbreedte
 • hoogte maximaal 3,0 meter
 • diepte maximaal 1,5 meter
 • gemetselde plint tussen 0,3 en 0,8 meter
 • transparant (kozijn geheel voorzien van glas)
 • blijft onder goot hoofdgebouw
 • afgestemd op bestaande architectuur

Plaatje van kavels en positie erkersPlaatje van doorsnede huis

Foto van verschillende erkers

Dakkapellen (voordakvlak of naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak)

Doel: ondergeschikt

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • afgestemd op bestaande dakkapellen
 • afgestemd op bestaande architectuur
 • meer dan 1 meter vrij boven- en zijkant
 • voet dakkapel meer dan 0,85 meter boven verdiepingsvloer
 • ligt niet boven of onder andere dakkapel
 • hoogte maximaal 1,50 meter van voet tot bovenkant kozijn

plaatje kavels met dakkapellenplaatje met voorschriften

Foto met verschillende dakkapellen

Dakkapellen (achterdakvlak of niet naar openbaar toegankelijkheid gebied gekeerd zijdakvlak)

Doel: passend binnen dakvlak

Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • ligt niet boven of onder andere dakkapel
 • hoogte maximaal 1,75 meter van voet tot bovenkant kozijn
 • meer dan 0,5 meter vrij boven- zijkant

plaatje van kavelsVoorschriften

Foto van dakramen

Aanvraag

Het aanvragen kan via het omgevingsloket.