Werkzaamheden buiten bebouwde kom

Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig.

Kosten

De kosten (leges) voor het in behandeling nemen van een aanvraag aanlegvergunning bedragen 269 euro (2020). Deze kosten worden verhoogd met de leges voor een projectbesluit of afwijking van het bestemmingsplan als een aanlegvergunning alleen kan worden verleend met toepassing van een projectbesluit of afwijking.

Aanvragen

U kunt via de ‘vergunningcheck’ op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.