Mantelzorgwaardering

Zorgt u voor een hulpbehoevende uit uw directe sociale omgeving? Voor een inwoner van de gemeente Berkelland die een ziekte of beperking heeft? Dan verdient u als blijk van erkenning en waardering de ‘mantelzorgwaardering’. Als mantelzorger kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen als u zorgt voor een inwoner van de gemeente Berkelland.

 

Gemeente Berkelland stelt jaarlijks deze waardering beschikbaar in de vorm van een eenmalige financiële vergoeding. Voor 2021 is deze vastgesteld op € 50,00. Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Berkelland kunnen zich tot en met 31 december hiervoor aanmelden. Per mantelzorger kan één mantelzorgwaardering aangevraagd worden.