Uitkering en werkeloosheid

De Sociale Dienst Oost Achterhoekondersteunt inwoners van de gemeente Berkelland met solliciteren naar werk, re-integratie en het aanvragen van uitkeringen. Wilt u begeleiding in het aanvragen van een uitkering? Neem telefonisch contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (0544) 474 200 om informatie op te doen of een gesprek in te plannen op het gemeentehuis in Borculo.

Bijstandsuitkering

Op de website van het UWV vraagt u een uitkering voor levensonderhoud aan. Op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek vindt u onder andere informatie over Levensonderhoud (IOAW, IOAZ, Vermogensgrenzen).

Individuele inkomenstoeslag

Voor het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag (regeling bijzondere bijstand en minimabeleid) kunt u terecht bij de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek). www.sdoa.nl

Bijzondere bijstand

Heeft u noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden (zoals ziekte) niet kunt betalen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijzondere bijstand. Op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek website vindt u onder andere informatie over de Bijzondere bijstand/minimabeleid.

Werkloosheidswet (WW)

Wordt u binnenkort werkloos? Mogelijk heeft u recht op een WW-uitkering, op de website van het UWV kunt u een WW-uitkering aanvragen.