Ondernemers

ondernemers a

ondernemers a

Nieuws

Ook ondernemers hebben veel vragen rondom het coronavirus. Daarom hebben wij hiervoor een speciale pagina ingericht op onze website.
Lees meer over 'Coronavirus en ondernemen'

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gev...
Lees meer over 'Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie'

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al k...
Lees meer over 'Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld'

Wanneer u als ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen verkeert of noodzakelijke investeringen moet doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met ROZ. Het kan zijn dat u in aanmerkin...
Lees meer over 'Financiering (Bbz)'

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze rege...
Lees meer over 'De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?'