enquete

De gemeente, het Platform Berkelland en de ondernemersverenigingen doen een oproep aan iedere ondernemer om de enquête in te vullen. De enquête is online in te vullen via deze link. De enquête wordt uitgevoerd door Moventem. De uitkomsten van het onderzoek zullen gedeeld worden met alle betrokkenen.